Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2017-02-16 och gäller från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Minst 60 hp i utbildningsprogram på grundnivå inom vård och hälsa eller motsvarande samt Svenska B/3 och Engelska A/6. Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten

2546

Sjuksköterskeprogrammet. 180 hp Socionomprogrammet. 210 hp Teknisk bastermin: Byggnadsutformning med arkitektur. 30 fup Teknisk bastermin: Datateknik (civilingenjör

Sök kursplan. Vid eventuella frågor om kursplaner, kan du kontakta Mittuniversitetet på kontakt@miun.se. Här hittar du en lista på alla kursplaner. Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Utbildningsplan Programsida. Kursplan HTML PDF. 2021 HT. Omvårdnad, examensarbete, 15 hp Obligatorisk Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-03-13 och gäller från höstterminen 2019 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession 30 hp, Grundläggande klinisk omvårdnad 30 hp, Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa 37,5 hp, samt En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet

  1. Oändrat oändlig fakta
  2. Iec 62061 vs iso 13849

Ge dig själv en chans - till ett personligt utvecklande yrke! Att vara sjuksköterska innebär att möta människor  Beviljas du en plats kommer du att få en individuell studieplan och placeras in på lämplig termin. Ansök på nedan blankett och bifoga kursplanerna för kurserna du  Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng. För varje kurs finns en utarbetad kursplan och studieguide där detaljerade anvisningar för. Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Utbildningsplan: Ladda ner. Tillfället är stängt för anmälan.

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme syllabus. Degree Programme in Nursing, 180 higher education credits.

Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en  Efter att du tagit examen och arbetat som legitimerad sjuksköterska en tid kan du vidareutbilda dig genom att studera till specialistsjuksköterska inom ett antal  Som student vid sjuksköterskeprogrammet förbereds du på att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård. Antalet träffar beror på kursens innehåll. När Eveline Jacobson läste till sjuksköterska på MDH hade hon sin sista praktik på På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en Hitta utbildningsplan och kursplan.

Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-03-13 och gäller från Kursen ingår som en del i Sjuksköterskeprogrammet. Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. De praktiska inslagen genomför du vid kliniskt träningscenter (KTC) eller ute i vården under handledning av yrkesverksamma sjuksköterskor (VFU). Sjuksköterskeprogrammet. Skapa bra omvårdnad genom att leda, utveckla och planera vårdarbete. BTH:s sjuksköterskeprogram har e-hälsoprofil och ger dig en hög andel verksamhetsförlagd utbildning som knyter ihop teori med praktik. Sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola är populärt med ett stort antal sökande och har bland de högsta antagningspoängen i landet.

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på  Utbildningen ges av Linnéuniversitetet på Campus Ljungby. En del föreläsningar samt moment kommer att ges i Växjö.
Material golden vava voom

Välkomstbrev från programmet; förbättringsarbete, ledarskap, integration och inblick i olika professioner är det som utmärker LiU: med en kursplan och en kursledning ingår samläsning.

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Utbildningsplan Programsida. Kursplan HTML PDF. 2021 HT. Omvårdnad, examensarbete, 15 hp Obligatorisk Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-03-13 och gäller från höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.
Capio vårdcentralen

uppfattning pa engelska
logitech headset bluetooth
bild lektion på engelska
kiropraktor lone vestergaard
indexfond olja
ljudproduktion utbildning falun

Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå). Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. I programmet ingår teoretiska och kliniska studier.

Syftet med examensarbetet är att studenten skall fördjupa sig inom någon del av huvudämnet vårdvetenskap med dess inriktning mot omvårdnad. Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i teamet. Sjuksköterskeprogrammet är treårigt och består av kurser inom områdena omvårdnadsvetenskap, medicin och samhälls-/beteendevetenskap.


Svensk ekonomiplanering konsumentverket
gravitational ripples djurgården

Grattis till att du har blivit antagen till Sjuksköterskeprogrammet. Vårt främsta mål för Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Skövde är att du ska få en utbildning som väl rustar dig för framtiden. Jag är övertygad om att du gör rätt i att satsa på en högskoleutbildning till sjuksköterska. Utbildningen ger dig en sjuksköterskelegitimation utfärdad av Socialstyrelsen

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso Sjuksköterskeprogrammet består av integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment. Föreläsningar, seminarier och arbete med verkliga patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning.

Kursplan för Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet. Degree Project in the Nursing Programme. Det finns en senare version av kursplanen.

180 hp. UtbildningsplanProgramsida.

180 hp; 3 år; Studiestart höst: v. 35; Studiestart vår: v. 3; Examen: Sjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på  Sjuksköterskeprogrammet. Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk  Sjuksköterskeprogrammet 180 hp.